Radosti a strasti manažera logistiky ve výrobních a obchodních firmách.

Manažer je pojmenováním pracovní pozice, které je často zneužíváno pro to, aby se vzletně pojmenovala práce, o které přesně nikdo neví, co obnáší. Pravda je taková, že jakkoliv nekonkrétní se stal obsah slova manažer, v poctivých a práceschopných firmách je tato vedoucí pozice nepostradatelná. A v logistice to platí minimálně dvojnásob.

Zveřejněno
31
Březen 2014
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

U manažera logistiky je zásadním předpokladem pro kvalitně odvedenou práci především dokonalá znalost procesu nákupu, výroby a prodeje. Na člověka v této pozici jsou kladeny velké nároky nejen pracovní a organizační, ale také osobnostní. Logistika vyžaduje specifické myšlení, schopnost uvažovat dopředu, vidět za roh, uvědomovat si návaznosti a hierarchii práce. Ale v první řadě je třeba, jako u každého pracovníka v logistice, nejen znát co nejlépe práci svých kolegů a podřízených, ale především tu svou. To vše se může zdát na jednu pracovní pozici moc, ale člověk schopný logistického uvažování ví, že je to v jeho silách a že tato práce s sebou nese také velké uspokojení.


Konkurenceschopnost firmy se stále více stává závislou na kvalitě logistiky. Dobrý manažer logistiky tak umí firmě zajistit, aby se všechny nákupní, výrobní a prodejní činnosti probíhaly „správně a včas“. Je to práce velmi obsáhlá, ale její výsledky vidí manažer logistiky takřka okamžitě.


Málokomu se podaří mít v práci tak rychlou a užitečnou zpětnou vazbu, jako logistickým pracovníkům. Logistickou akademii navštěvují lidé, kteří chtějí své práci lépe porozumět a zdokonalit se v ní. A právě tato praxí získaná zpětná vazba je dalším nepostradatelným nástrojem pro sebezdokonalování a následný skvělý pocit z ještě lépe odvedené práce.