Významní absolventi LA – Ing. Petr Sysel, CLog.

Mezi úspěšnými absolventy a hrdými spolupracovníky Logistické akademie jsou i tací, kteří s logistikou spojili celý svůj profesní život. K takovým patří také Ing. Petr Sysel, CLog. Celou jeho profesní dráhu spojuje logistika ve všech možných podobách, od několikaletého působení v Armádě České republiky po svou současnou pozici operations managera v nadnárodní společnosti BGT. Jaká byla jeho cesta napříč logistikou a jakou roli v ní hraje Logistická akademie? 

Zveřejněno
20
Červen 2016
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Mezi úspěšnými absolventy a hrdými spolupracovníky Logistické akademie jsou i tací, kteří s logistikou spojili celý svůj profesní život. K takovým patří také Ing. Petr Sysel, CLog. Celou jeho profesní dráhu spojuje logistika ve všech možných podobách, od několikaletého působení v Armádě České republiky po svou současnou pozici operations managera v nadnárodní společnosti BGT. Jaká byla jeho cesta napříč logistikou a jakou roli v ní hraje Logistická akademie? 

Petr Sysel

Současnou, léta budovanou specializací Ing. Petra Sysla, CLog. je zlepšování logistických procesů ve firmě. Řízení projektů Supply chain managementu, plánování, příprava realizace a implementace nových obchodních modelů a maximální profesionalita a inovativnost v oblasti Transportation management systémů jsou pole, která má Ing. Petr Sysel, CLog. na své současné pozici v kompetenci. A ve kterých exceluje. 

Na své životní profesní, možno říci logistické dráze se Ing. Petr Sysel, CLog. věnoval od začátku své pracovní dráhy různým formám logistiky v útvaru rychlého nasazení AČR, poté své logistické dovednosti dlouhá léta zhodnocoval na pozici manažera logistiky distribučního centra firmy MOTIP DUPLI Group. Pro tohoto evropského lídra na trhu hobby a automotive barev a laků měl Petr Sysel na starost plánování a řízení zásob od nákupu po distribuci pro celou střední Evropu. Všechny tyto zkušenosti od roku 2007 zužitkovává ve firmě BGT. 

BGT je globální společnost poskytující 4PL služby pro dodavatelské řetězce v sektoru elektroniky, počítačového hardwaru i softwaru, síťových systémů a komponent, ale také například lékařských přístrojů a léčiv. BGT zajišťuje svým klientům efektivní toky zboží, od nákupu, designu balení , kompletaci, konfiguraci a testování, až po konečnou distribuci do prodejních sítí.

Petr Sysel na Logistics Ride 2015

Účastníky logistické události roku 2015 Logistics ride si Petr Sysel získal také svou poutavou přednáškou na téma Konsolidace zásilek koncovým zákazníkům - využití možnosti TMS, kde pohovořil z pohledu své praxe především o tom, jak to vypadá, když slovo konsolidace není jenom prázdný termín, ale má reálný přínos v podobě snižování distributorských nákladů na přepravu.

Svou profesní dráhu spojil Ing. Petr Sysel, CLog. také s Logistickou akademií. Jak patrno ze získaného titulu, absolvoval na Logistické akademii systém certifikace pro konzultanta a trenéra logistiky. Jak spolupráci hodnotí?

I po letech praxe v logistice bylo pro mne studium na Logistické akademii velmi inspirující. Výukový program je komplexní, věnuje se jednotlivým oborům a současně dotváří ucelený pohled na logistiku. Atmosféra na LA, vstřícnost lektorů a možnost setkání s logistickými profesionály napomáhá k tolik cennému sdílení praktických zkušeností z různých oborů logistiky.“

Diplom z logistiky

V současné době kromě své profesní kariéry zaštiťuje Ing. Petr Sysel, CLog. v Logistické akademii trénink a lektorování řízení dodavatelského řetězce, logistiky skladování a distribuce a managementu logistiky. Je také konzultantem výběru a zpracovávání projektů pro závěrečné obhajoby, které jsou posledním krokem frekventantů Logistické akademie k úspěšnému absolvování. 

Chcete se i vy stát uznávaným logistickým specialistou? Titul z Logistické akademie vám v tom pomůže.