Významní absolventi LA - Jaroslav Fürst, ALog.

Všichni už víme, že obor logistiky je extrémně komplexní a protíná se v něm tolik disciplín a oborů lidské činnosti, kolik jen patřičná efektivita řešení požaduje. Nejtradičnějším logistickým podoborem je přeprava. A i ta má své segmenty. Některé jsou známé, jiné méně, a další jsou vyloženě speciální. Manažer logistiky ve firmě Metrans, a.s. Jaroslav Fürst, ALog., další z významných absolventů Logistické akademie, se přesně těmito speciálními přepravami zabývá.

Zveřejněno
30
Březen 2016
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Všichni už víme, že obor logistiky je extrémně komplexní a protíná se v něm tolik disciplín a oborů lidské činnosti, kolik jen patřičná efektivita řešení požaduje. Nejtradičnějším logistickým podoborem je přeprava. A i ta má své segmenty. Některé jsou známé, jiné méně, a další jsou vyloženě speciální. Manažer logistiky ve firmě Metrans, a.s. Jaroslav Fürst, ALog., další z významných absolventů Logistické akademie, se přesně těmito speciálními přepravami zabývá.

Jaroslav Furst, ALog. - absolvent Logistické akademie

Profesní život našeho absolventa Jaroslava Fürsta, ALog. je neodmyslitelně spjat nejen s logistikou jako takovou, ale také s firmou Metrans, a.s., která je největším operátorem kombinované dopravy ve střední Evropě. Ve firmě působí od roku 1996 a v rámci své profesní dráhy vystřídal vícero pozic. S podnikem, jeho fungováním, konceptem i metodami se tak seznámil i v praxi a od roku 2004 se specializuje na logistiku dopravy, rozvoj nových přepravních směrů a speciální přepravu. Je držitelem prestižního titulu „Spediční expert“, který uděluje Mezinárodní federace zasilatelských sdružení (FIATA), a také titulu ALog., který získal na Logistické akademii.

„…Díky Logistické akademii jsem měl možnost nejen si ověřit a uplatnit v projektech své doposud získané znalosti a zkušenosti, ale hlavně si rozšířit obzory zejména v oblastech nepřímo souvisejících s mým profesním zaměřením a získat tak komplexnější obraz o smyslu a významu tak zajímavého oboru, jakým logistika bezesporu je. … Neposledním a velmi cenným přínosem byla možnost setkat se s lidmi z různých oborů a činností, které zájem o logistiku spojuje a přináší jim nejen živobytí, ale i spoustu zajímavých zážitků a zkušeností. Díky profesionálnímu přístupu celého lektorského týmu jsem získal diplom a titul, kterého si nesmírně vážím.“

   Metrans, a.s. je přední firmou specializující se mimo jiné na intermodální přepravu tekutin, chemikálií a souvisejících služeb. 

Diplom z logistiky

Své zkušenosti, znalosti a odbornost v současné době předává Jaroslava Fürst, ALog. také jako hostující lektor Logistické akademie. Dopravní logistika a technologie pro ni vyvíjené, testované, ověřované a používané jsou jeho parketou. 

Máte chuť stát se certifikovaným logistikem? Zkuste to, rádi vám ktomu pomůžeme.