Významní absolventi LA – Zdeněk Dostál, MLog.

Profesionální a úspěšní logistici vědí, že k  tomu, aby svou práci odvedli maximálně dobře, je třeba co nejširší znalosti jejího kontextu. A jaký logistik zná svou firmu lépe, než ten, který si projde všemi myslitelnými pozicemi a s  firmou žije téměř od jejího založení? Mezi logistiky tohoto typu patří Zdeněk Dostál, MLog., ředitel Úseku logistiky dobře známé firmy RAVAK a.s. Jaká byla jeho cesta na místo vedoucího logistiky a jakou roli v  ní hrála Logistická akademie?

Zveřejněno
15
Srpen 2016
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Profesionální a úspěšní logistici vědí, že k  tomu, aby svou práci odvedli maximálně dobře, je třeba co nejširší znalosti jejího kontextu. A jaký logistik zná svou firmu lépe, než ten, který si projde všemi myslitelnými pozicemi a s  firmou žije téměř od jejího založení? Mezi logistiky tohoto typu patří Zdeněk Dostál, MLog., ředitel Úseku logistiky dobře známé firmy RAVAK a.s.

Jaká byla jeho cesta na místo vedoucího logistiky a jakou roli v ní hrála Logistická akademie?

Prapůvodní zaměření Zdeňka Dostála, MLog. je strojírenství, ale už v  roce 1994, tedy v  roce, kdy společnost RAVAK a.s. přišla na trh s  vlastní patentovanou technologií výroby sprchových koutů a jejich první řadou, se stal nedílnou součástí společnosti dnes jednoho z  největších hráčů v  oblasti výroby sanitárního zařízení koupelen. Tehdy firma o patnácti zaměstnancích přijala svého budoucího ředitele logistiky, který si prošel profesemi od pomocného dělníka, přes montéra až po směnového předáka montážní linky.

Při svém ročním působení v dceřiné společnosti v  Moskvě zaměřené na vlastní výrobu, zaváděl Zdeněk Dostál výrobní procesy od nákupu vstupních dílů až po finalizaci výrobku, jeho skladování a expedici. Po návratu do mateřské společnosti v  ní zavedl moderní automatický proces práškového lakování s  vlastní chemickou předúpravou a na celý proces dohlížel z  pozice vedoucího směny tři roky. Zlomovým se stal přelom tisíciletí, kdy Zdeněk Dostál přijal nabídku převzít tehdy ještě malé skladové hospodářství firmy a systémově ho připravit na růst společnosti. Následovala implementace snímačů čárových kódů s  off-line SW výbavou, která umožňovala realizaci předem připravených objednávek, v  průběhu také provedl úpravy plánování výroby a řídil celý plánovací proces. Do toho všeho stihl vystudovat Ekonomickou manažerskou školu. Stal se autorem řízeného plánování sériových čísel napříč celým výrobním procesem, který do plánovacího a skladovacího procesu také sám zavedl. Při výstavbě nové budovy skladového hospodářství měl na starost nejen její technologické vybavení, ale zejména minimalizaci rizik z  omezení obchodní činnosti firmy.

Zdeněk Dostál z příbramského RAVAKu

Následoval stěžejní projekt implementace WMS a samozřejmě přesun veškerých hotových zásob do nové budovy. Tento projekt byl natolik úspěšný, že s  ním Zdeněk Dostál přišel i k  obhajobám titulu na Logistické akademii. Jednalo se o první implementaci systému M4N v  Evropě, ale pro Zdeňka Dostála byl projekt významný i z  jiných důvodů.

„Pro mne to byla obrovská životní zkušenost nejenom proto, že v  době projektu byl tento systém novinkou, ale především proto, že jsem do té doby byl schopen navíc komunikací pouze v  ruštině. Tento projekt se ale odehrával v  angličtině, kterou jsem nevládl. Tedy těsně před započetím projektu jsem absolvoval velmi intenzivní výuku angličtiny zakončenou certifikací KET a PET při University of Cambridge, British Council. Celý projekt byl extrémně zajímavý, protože zcela nahradil mechanismy a logiku lidského myšlení a prakticky vzato převzal vládu nad člověkem. Bylo zábavné pozorovat jak se někteří pracovníci tomuto ‚ovládnutí‘ přizpůsobili a někteří se bránili zuby, nehty, jakoby se nás chtěla zmocnit mimozemská civilizace.“

V  roce 2016 obhájil Zdeněk Dostál v  Logistické akademii titul manažera logistiky, MLog., a své praktické zkušenosti zhodnotil také na teoretické rovině.

Diplom z logistiky

Jsem logistik praktik a tak teorie byla pro mne velkou neznámou. Nutno podotknout, že než je frekventant Logistické akademie připuštěn před lektorský tým k  představení projektu (tzv. malé obhajoby), musí projít, pro mne o to těžšími, teoretickými testy. Bylo to obtížné, ale ne nemožné. Při malých obhajobách, pouze v  lektorském kruhu je „žák“ vystaven té správné bitvě, protože má za „protivníky“ skutečné znalce a praktiky, kteří nic neodpouští. A to si myslím, že je dobře, protože těžko na cvičišti… Finální obhajoba je, přes nervozitu z  přítomné veřejnosti, výborně připraveným projektem. Celé studium mne posunulo v  chápání logistiky nejenom jako celku, ale i ve svých návaznostech jednotlivých odvětví. Umím pozorovat a vyhodnocovat s  větším nadhledem, ale i se zaměřením na detail. Asi je na místě říci, že v  tomto dynamickém oboru je zapotřebí být neustále ve střehu a dodatečné vzdělávání v  Logistické akademii je cestou.

Logistická akademie mi poskytla nejenom teoretické ověření mé dosavadní praxe, ale zároveň mi umožnila posun v  teorii, kterou nyní mohu do praxe aplikovat. Navíc jsem nahlédl i do jiných oblastí logistiky než kterou se ve společnosti RAVAK a.s. zabývám. Kredit studia i jeho zakončení zvyšuje i fakt, že lektorský tým je složen ze spektra odborníků, kteří mají svým frekventantům vždy co nabídnout. Věřím, že se s  nimi znovu setkám.“

Ze své pozice ředitele logistiky společnosti kontroluje expediční procesy včetně dopravy, řídí nebo vystupuje v  roli konzultanta dílčích logistických projektů firmy. Pracovní kariéra a oddanost Zdeňka Dostála, MLog. je obdivuhodná a hodná uznání. V  Logistické akademii si velmi vážíme všech odborníků v  oboru a je nám vždy ctí s  nimi spolupracovat.