Cyklo sport a city logistika

Na sklonku jara láká počasí trávit co nejvíce času venku. Většina z nás má tu možnost pouze ve svém volnu. Když to jde, snažíme se spojovat příjemné s užitečným, tedy sportovat, starat se o své zdraví a ještě se dostat do práce, školy... prostě z místa A, kde jsme, do místa B, kam musíme. A stále častěji k tomu využíváme kolo. Nebo bychom rádi.

Zveřejněno
22
Červen 2015
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Na sklonku jara láká počasí trávit co nejvíce času venku. Většina z nás má tu možnost pouze ve svém volnu. Když to jde, snažíme se spojovat příjemné s užitečným, tedy sportovat, starat se o své zdraví a ještě se dostat do práce, školy... prostě z místa A, kde jsme, do místa B, kam musíme. A stále častěji k tomu využíváme kolo. Nebo bychom rádi.

Jaké jsou výhody cyklodopravy ve městech?

Krom toho, že jízda na kole je pohyb, tudíž prospívá našemu zdraví, má cyklodoprava řadu výhod nejen pro konkrétního cyklistu, ale pro celé město. V jednom z dřívějších článků věnovaných city logistice jsme zmínili faktory, se kterými současní city logistika bojuje. Mezi nimi je nárůst obyvatel ve městech, nedostatečná a neodpovídající infrastruktura a ekologická zátěž rostoucí intenzity dopravy. Pro město má tudíž cyklodoprava benefity především v ekologické sféře. Cestování automobily, když po většinu doby je obsazenost jednoho vozu převážně jedním pasažérem, je obrovská zátěž jak pro ovzduší, tak pro infrastrukturu (od zajištění dostatku parkovacích míst až po případné narušování statiky historických objektů).   

Naše pracovní podmínky se ovšem neřídí počasím, takže kolo jako prostředek funkční přepravy nemusí vyhovovat zdaleka každému. 

Co všechno nám stojí v cestě?

Především to jsou samozřejmě pracovní důvody. V práci by bylo vhodné mít k dispozici sprchu a převlečení, stejně tak, pokud vyřizujeme pochůzky nebo chodíme na schůzky, pravděpodobně se moc nehodí absolvovat je ve sportovním oblečení. Nicméně pracovní podmínky a podmínky pro cyklistiku jsou spojené nádoby.

  • Cyklostezky vs. běžný provoz aneb Časová (ne)úspora – něco jiného je, máme-li k dispozici pohodlnou cyklostezku a něco jiného, jsme-li jako cyklisté účastníci běžného silničního provozu. Pokud se musíme potýkat se stejnou dopravou, jako řidiči aut, nemůžeme hovořit ani pohybu na čerstvém vzduchu, ani o časové úspoře. Mnohdy tak akorát riskujeme zdraví ve stresujícím ranním shonu. Ovšem v případě, že je město k cyklistům přátelské a infrastruktura je přizpůsobená jízdě na kole (ne-li ji přímo podporuje), můžeme ušetřit spousty minut v ranních zácpách.
  • Hazard se zákonem – při nedostatečné infrastruktuře vzniká jakýsi hybrid cyklisty a chodce. Pro cyklisty by měla platit stejná pravidla silničního provozu jako pro automobily, proto když se cyklisté proplétají mezi chodci na chodnících, koledují si o postih. 
  • Zdaleka ne vše je v našich rukách – jako cyklisté jsme vydáni napospas např. rozmarům počasí. Nepříjemná vedra nebo silný déšť, to vše sneseme v autě výrazně lépe. Ale to už city logistika nevyřeší.

Příležitost k úspoře i k dobré věci

Pro city logistiku je výhodnější zefektivňovat využití stávající infrastruktury než draze budovat novou. Nicméně vycházet vstříc cyklistům začleněním cyklostezek a tras vymezených pro ně do běžného provozu je jedna z méně náročných variant. V neposlední řadě také proto, že takové počiny prokazatelně vedou ke zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva, nabízí sportovní vyžití a zvyšují tím kvalitu života. I proto je velké množství cyklostezek budováno s přispěním evropských a jiných dotací.

Nemusíme rovnou konkurovat cyklistické velmoci Holandsku, ale příklad bychom si z ní vzít mohli. Investice do infrastruktury jsou otázkou priorit, kde je vůle, tam je cesta. A někdy i cyklostezka.